top of page
IMG_9996_edited.jpg

EJERFORENINGEN TUBORG KANAL

Forside: Welcome

KONTAKT

Bestyrelsen

Al rutinemæssig kommunikation til bestyrelsen kan foregå på tuborgkanal@gmail.com


Bestyrelsen vil behandle alle henvendelser på det førstekomne af de 10 årlige møder. Er der tale om en akut henvendelse eller fejlrapportering, tag venligst kontakt til DEAS - kontaktinformation findes herunder.


Kontaktoplysninger for de enkelte bestyrelsesmedlemmer:


Søren W. Kruse (Formand)

skr@ef-tuborgkanal.dk

Marcus Clausen (Næstformand)

mac@ef-tuborgkanal.dk


Jørgen Tang-Jensen

jtj@ef-tuborgkanal.dk


Leif Kjær

lek@ef-tuborgkanal.dk

Sascha Lecker

sal@ef-tuborgkanal.dk

Lene Kraghede

lkr@ef-tuborgkanal.dk

Tom Persson

tom@ef-tuborgkanal.dk

Administrator

Foreningen administreres af CEJ Ejendomsadministration.
Vores faste kontaktperson er Tanja Rasmussen, og hun kan kontaktes på direkte telefonnummer 7070 5175 eller på mail tra@cej.dk
Åbningstiden er mandag til fredag klokken 8-16. 

Ejendomsservice

Viceværtfunktionen varetages af DEAS Ejendomsservice. 

Driftsleder:

Filip Berger. Alle opgaver og henvendelser (praktiske ting vedr. ejendommen, f.eks. p-tilladelser, grønne poser til madaffald mm.) skal ske via telefon på 70 30 20 20 eller sendes til fs@deas.dk.

Skadeservice: Akutte henvendelser udenfor tidsrummet 07-19 kan ske på telefon 70 30 20 20, hvor der viderestilles til vores vagtservice Belfor.

Viceværter:

Hou Xin Huang, mobil 27 90 10 29.

Rene Sørensen, mobil 27 90 19 41.


Ved akutte skader kan DEAS kontaktes på hele døgnet på 70 30 20 20.

Parkeringsvagt

ParkZone A/S

Kundeservice tlf: 70 25 26 96.

Henvendelser om kontrolafgifter: sagsbehandling@parkzone.dk

Read More
Forside: Text
bottom of page