IMG_9996_edited.jpg

EJERFORENINGEN TUBORG KANAL

 
IMG_5017_edited.jpg

EJENDOMMEN

Ejendommen består af husnumrene Tuborg Boulevard 18 - 24, Tuborg Boulevard 9 - 15 samt Hans Bekkevolds Allé 16 i 2900 Hellerup, Gentofte Kommune. Nedenfor er vedhæftet dokumenter med relation til ejendommen, herunder matrikeloplysninger, vedtægter, samt ordensreglement.
Ejerforeningen ejer sammen med Ejerforeningen Sundparken badebro placeret ved Tuborg-linjen.

Vedtægter og ordensregler

Vedtægter tinglyst d. 10.11.2015

Ordensregler

House rules (Ordensregler in English)

Sammeskrivning af ordensregler 2015

P-kælder

Vejledninger

Installation of ladestandere til elbiler, 2022

Retningslinjer ved ombygninger

Brugervejledning til oprindelige varmestyring

Betaling for ind- og udflytninger

Ved de ekstraordinære generalforsamlinger den 30. november 2010 og den 22. december 2010 blev det vedtaget, at bestyrelsen kan fastsætte et beløb til betaling i forbindelse med ud- og indflytning til bidrag til dækning af slitage på ejendommen som skyldes ind- og udflytninger, herunder udvendige skader på eksempelvis murværk og flisebelægning forårsaget af flyttekøretøjer.

Ved ud- og indflytninger skal der anvendes lift for at begrænse skaderne på opgang og elevator. Bestyrelsen har fastsat afgiften til 4.500 kr. pr. ud- eller indflytning. Af dette beløb kan 2.000 kr refunderes, hvis det over for administrator dokumenteres, at der har været anvendt lift.

BBR og energimærkning

BBR lige numre

BBR ulige numre

Energimærkning

 

KONTAKT

Bestyrelsen

Al rutinemæssig kommunikation til bestyrelsen kan foregå på tuborgkanal@gmail.com


Bestyrelsen vil behandle alle henvendelser på det førstekomne af de 10 årlige møder. Er der tale om en akut henvendelse eller fejlrapportering, tag venligst kontakt til DEAS - kontaktinformation findes herunder.


Kontaktoplysninger for de enkelte bestyrelsesmedlemmer:


Søren W. Kruse (Formand)

skr@ef-tuborgkanal.dk

Marcus Clausen (Næstformand)

mac@ef-tuborgkanal.dk


Jørgen Tang-Jensen

jtj@ef-tuborgkanal.dk


Leif Kjær

lek@ef-tuborgkanal.dk

Sascha Lecker

sal@ef-tuborgkanal.dk

Lene Kraghede

lkr@ef-tuborgkanal.dk

Tom Persson

tom@ef-tuborgkanal.dk

Administrator

Foreningen administreres af CEJ Ejendomsadministration.
Vores faste kontaktperson er Tanja Rasmussen, og hun kan kontaktes på direkte telefonnummer 7070 5175 eller på mail tra@cej.dk
Åbningstiden er mandag til fredag klokken 8-16. 

Ejendomsservice

Viceværtfunktionen varetages af DEAS Ejendomsservice. 

Driftsleder:

Filip Berger. Alle opgaver og henvendelser (praktiske ting vedr. ejendommen, f.eks. p-tilladelser, grønne poser til madaffald mm.) skal ske via telefon på 70 30 20 20 eller sendes til fs@deas.dk.

Skadeservice: Akutte henvendelser udenfor tidsrummet 07-19 kan ske på telefon 70 30 20 20, hvor der viderestilles til vores vagtservice Belfor.

Viceværter:

Hou Xin Huang, mobil 27 90 10 29.

Rene Sørensen, mobil 27 90 19 41.


Ved akutte skader kan DEAS kontaktes på hele døgnet på 70 30 20 20.

Parkeringsvagt

ParkZone A/S

Kundeservice tlf: 70 25 26 96.

Henvendelser om kontrolafgifter: sagsbehandling@parkzone.dk