top of page
IMG_9996_edited.jpg

EJERFORENINGEN TUBORG KANAL

Forside: Welcome

KONTAKT

Bestyrelsen

Al rutinemæssig kommunikation til bestyrelsen kan foregå på tuborgkanal@gmail.com


Bestyrelsen vil behandle alle henvendelser på det førstekomne af de 10 årlige møder.


Kontaktoplysninger for de enkelte bestyrelsesmedlemmer:


Søren W. Kruse (Formand)

skr@ef-tuborgkanal.dk

Tom Persson (Næstformand)

tom@ef-tuborgkanal.dk


Jørgen Tang-Jensen

jtj@ef-tuborgkanal.dk


Leif Kjær

lek@ef-tuborgkanal.dk

Sascha Lecker

sal@ef-tuborgkanal.dk

Lene Kraghede

lkr@ef-tuborgkanal.dk

Marcus Clausen (Suppleant)

mac@ef-tuborgkanal.dk

Administrator

Foreningen administreres af CEJ Ejendomsadministration.
Vores faste kontaktperson er Tanja Rasmussen, og hun kan kontaktes på direkte telefonnummer 7070 5175 eller på mail tra@cej.dk
Åbningstiden er mandag til fredag klokken 8-16. 

Ejendomsservice

Viceværtfunktionen varetages af SBJ Services ved Søren Bladt på sjb@sjb-services.dk

Skadeservice: Ved akutte fejl uden for normal arbejdstid kan der rettes henvendelse til Pro Skadesservice på tlf: 33 33 82 82. 

Parkeringsvagt

ParkZone A/S

Kundeservice tlf: 70 25 26 96.

Henvendelser om kontrolafgifter: sagsbehandling@parkzone.dk

Read More
Forside: Text
bottom of page